DOELSTELLING CULTUUR KOREN FESTVAL 2018
 

Voor inlichtingen neem contact op met ons secretariaat:
Dirk Krijgsman, Vletweide 11, 3981 ZK Bunnik.
Tel.: 0624758426 Mail: info@cultuurkorenfestival.nl
Muziek verbroedert: een nieuw Festival
Nu zo velen in de wereld elkaar naar het leven staan is verdraagzaamheid en begrip zeer belangrijk.  Het Lysenko Koor heeft het initiatief genomen om bovenstaande gedachte breder uit te dragen. Als Nederlands koor dat een buitenlandse cultuur vertegenwoordigt,  willen wij een signaal afgeven, namelijk dat we beter over de grenzen van culturele verschillen heen samen muziek kunnen maken, dan die verschillen uit te meten met vaak een conflict tot gevolg.
Met het thema “Muziek Verbroedert” pogen we dat vorm te geven.
Het Lysenko Koor wil samen met andere Nederlandse koren laten zien en horen dat muziek over de grenzen heen verbroedert en mensen dichter bij elkaar brengt. Het Lysenko koor heeft in de afgelopen 20 jaar een enorme ervaring opgedaan met het zingen van repertoire uit Oekraïne.
Dit motiveert het Koor nu om - met andere Nederlandse koren die zich hebben gespecialiseerd in de muziek van een bepaald land of cultuur - uit te nodigen voor een gezamenlijk project. De inschrijving voor 2018 is nu gesloten . Geinteresseerden kunnen zich nog opgeven voor 2021.
“Muziek verbroedert” wordt een festival met zeer gevarieerde koormuziek uit verschillende landen !
e